Valitse sivu

Blogi

Blogi

Kun Googleen kirjoittaa hakusanaksi ”Reverse engineering”, ensimmäisenä hakutuloksena vastaan tulee wikipedian artikkeli, joka kertoo seuraavaa: ”Reverse engineering, also called back engineering, is the processes of extracting knowledge or design information from anything man-made and re-producing it or re-producing anything based on the extracted information”. Lyhyen, mutta sitäkin opettavaisemman urani aikana vastaan on tullut jo useita […]
21.4.2017  Conseptas Oy:n kyky valmistaa pikamalleja nousi täysin uudelle tasolle. Posti kantoi Tietotie 2:n eteiseen 3 kappaletta suurikokoisia paketteja ja näin yrityksen kalustoa oli täydennetty Formlabsin Form2 SLA-3D-tulostimella. Tässä kirjoituksessa koneen uusi käyttäjä kertoo tekniikan eduista ja uusista mahdollisuuksista prototyyppien valmistuksessa, sekä kokemuksistaan viikon testiajalta. Aikaisemmin olemme kertoneet tarjoamistamme prototyyppipalveluista sekä FDM tekniikalla, sekä silikonimuoteilla. […]
Siirryttäessä pienten volyymien projektituotannosta suurten volyymien prosessituotantoon, tuotekehityksen laadunhallinnassa tilastollisten laadunhallintamenetelmien edut korostuvat. Tilastollisien laadunhallintamenetelmien avulla voidaan simuloida massatuotannossa mahdollisesti esiin tulevia ongelmia jo tuotekehitysprosessin aikana. Näin voidaan lyhentää uusien tuotteiden tuotekehitysaikaa ja säästää tuotteiden valmistuskustannuksissa sekä mahdollisista tuotteiden vikaantumisista aiheutuvista kustannuksista. Conseptas Oy:ssä käytämme Design for Six Sigma (DFSS)- menetelmiä, kuten esimerkiksi tilastollista toleranssianalyysiä […]