Blogi

Blogi

Artikkeli ruiskuvalutuotteiden mekaniikkasuunnittelusta ja muotteihin liittyvistä asioista.
Tulostettavat pikamallit Tulostettavia malleja voidaan tehdä esim. FDM, SLA, SLS, Polyjet, CJP -koneilla. Tulostaminen näissä tapahtuu kerroksittain, jolloin ulkopintaan jää näkyviin tulostustarkkuudesta riippuen pykäliä. Jos ulkonäkö ei ole kriittinen, niin näillä tekniikoilla voidaan tehdä myös piensarjoja. Näissä materiaalivalikoima on rajallinen ja siten lujuusominaisuudet. Tosin FDM -tekniikassa materiaaleja rupeaa saamaan jo melko laajalla kirjolla, mutta tulostustarkkuus […]
Tuotteita koskevien ympäristövaatimusten monimutkaistuminen ja tiukentuminen vaatii yrityksiltä yhä enemmän töitä ja vastuuta. Vaatimuksia asetetaan eri tahojen kuten kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen sekä asiakkaiden ja kuluttajien toimesta. Tuotteiden odotetaan täyttävän niin ympäristö-, terveys- kuin turvallisuusvaatimukset, mutta myös muut tuotekohtaiset asiat kuten komponenttien ja materiaalien alkuperämaa sekä konfliktimineraalien käyttö tulee olla tiedossa. Kemikaalilakivaatimukset, erityisesti REACH-asetus ja […]