Valitse sivu

Six Sigma

Six Sigma

Käytämme Six-Sigma- menetelmiä tuotantolaadun parantamisessa siirryttäessä yksittäiskappalevalmistuksesta massatuotantoon. Perusajatus Six-Sigmassa on, että prosessin virheitä on pystyttävä mittaamaan, ennen kuin sitä voi kehittää systemaattisesti. Six Sigmassa siis mitataan virheiden määrää ja selvitetään systemaattisesti, kuinka niitä voidaan poistaa. Six Sigma- menetelmillä määritetään käytettävien tuotantomenetelmien kyvykkyydet ja suunnitellaan tuote realistisesti käytettävien valmistusmenetelmien mukaisesti. Six Sigma- menetelmillä voidaan saada merkittävät kustannussäästöt tuotannossa. Meillä on Six Sigma black belt -tason osaaminen eli hallitsemme tilastolliset menetelmät ja muutosprojektin johtamisen.

Hyödyt asiakasyritykselle:

  • Säästö valmistuskustannuksissa
  • Lyhentää tuotekehitysaikaa
  • Nopeuttaa uuden tuotteen markkinoilletuloa
  • Tuotannon saanto paremmaksi
  • Lyhyt takaisinmaksuaika

Six Sigma- alkukartoituspaketti

Sisältää:

  • Tuotteen analysointi
  • Raportointi
  • Raportin esittely ja toimenpide-ehdotuksen tekeminen

Asiakas saa: raportin ja ehdotuksen konkreettisista jatkotoimenpiteistä.

Hinta 2500€ (alv 0%), matkakulut Oulun alueen ulkopuolelle eivät sisälly hintaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja: Kauno Pikka, 040-7474 860, etunimi.sukunimi@conseptas.com

Toleranssianalyysi

Käytämme suunnittelussamme tilastollista toleranssianalyysiä, johon olemme kehittäneet oman laskentatyökalun. Tarjoamme tätä menetelmää räätälöitynä asiakkaan prosesseihin sopivaksi. Toleranssisuunnittelulla ennustetaan tuotteen tai prosessin suoritusarvossa tapahtuvat vaihtelut. Virheet ja viat syntyvät muutoksista, joita tapahtuu työmenetelmissä, materiaaleissa, komponenteissa ja mittauksissa.

Tilastollinen laadunhallinta

Tilastollisessa laadunhallinnassa analysoidaan tuotannosta saatavaa mittausdataa ja sitä verrataan suunnittelussa käyttämiimme lähtöarvoihin.

Tilastolliset laadunparannusmenetelmät

Olemassaolevan tuotteen laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseen käytämme esimerkiksi koesuunnitelumenetelmää (DOE-menetelmä). Huolellinen koesuunnittelu johtaa nopeammin parempaan  ratkaisuun. Suuria määriä kokeita voidaan suorittaa pienellä määrällä testiajoja.

Six Sigma -koulutus

Tarjoamme myös Six Sigmaan liittyviä räätälöityjä koulutuspakettaja suoraan asiakkaiden tiloissa tai sitten tarvittaessa myös omissa neuvottelutiloissamme.